Visie

proces

Wij werken voor én met alle partijen. Door goede interactie en nauw contact met iedere betrokkene komen wij samen tot een optimaal bouwplan. Vanaf de start van de aanvraag tot de oplevering treden we continu in overleg.

Flexibiliteit staat bij ons voorop. Wij achterhalen wat de achterliggende beweegredenen van de opdrachtgever zijn en gaan het gesprek aan met de gebruiker. Zo zijn wij perfect in staat te analyseren hoe gebruikers de ruimte wíllen gebruiken. Deze wens maken wij tastbaar en concreet.

Vanuit onze expertise wordt elke wens vervolgens doorvertaald naar een passend ontwerp. Bouwkundig, architectonisch en budget-technisch vereist iedere vraag een andere aanpak. Daarom benaderen wij elk project als maatwerk.

ontwerp

Renoveren en transformeren staan centraal in onze ontwerpen. Het toekennen van nieuwe functies aan bestaande gebouwen, maar ook het verbouwen van gebouwen die dezelfde functie behouden vormen de rode draad. Ruimtes, materialen en meubels worden hergebruikt.

Wij maken architectuur voor exterieur en interieur en benaderen dit als één: elementen die buiten zichtbaar zijn, hebben grote invloed op wat er binnen gebeurt en vice versa. De verbinding tussen beide is essentieel.

materiaal

Door gerichte kleur- en materiaalkeuze zorgen wij voor een optimale ruimtelijke ervaring en beleving. Wij gaan gedurfde kleuren niet uit de weg, maar dit voert niet altijd de boventoon. Het gaat altijd om het bereiken van de ultieme gebruikerservaring in een ruimte waar de gebruiker zich fijn voelt.

Slimme procesoptimalisatie en verduurzaming staan bij ons voorop. Wij bedenken innovatieve oplossingen voor bestaande producten, waardoor bepaalde processen efficiënter en duurzamer worden.